Pravidlovej okienko – Theros

Vážené čitateľky a čitatelia magicthegathering.sk, budúci týždeň prejde Magicový svet do ďalšej epochy – vyjde prvá sada nového bloku menom Theros. Už tento víkend sa budú konať prvé turnaja s novou sadou – prerelease turnaja. Už poznáme celý obsah novej edície a teda je čas na článok, ktorý nás zoznámi s tými najzásadnejšími novinkami, ktoré táto edícia prináša. Ide o predovšetkým niekoľko nových schopností.

Rotácia Štandard
Rovnako ako každý rok, aj teraz nový blok sad spôsobí zmeny na momentálne jedinom rotujúcim formátu – Štandard. S vydaním sady Theros zo Štandardu odíde Innistrad blok (Innistrad, Dark Ascension, Avacyn Restored) a Magic 2013. Na novom Štandard sa teda budú môcť hrať len karty z edícií Return to Ravnice, Gatecrash, Dragon ‚Maze, Magic 2014, Theros.

Nový keyword Bestow

Čo hovoria pravidlá:

 •     702.102. Bestow
 •     702.102a Bestow represents two static abilities, one that functions while the card with bestow is on the stack and another that functions both while it ‚s on the stack and while it‘ s on the battlefield. „Bestow [cost]“ means „You may cast this card by paying [cost] rather than its mana cost.“ and „If you chose to pay this spell ‚s bestow cost, it becomes an Aura Enchantment and gains enchant creature. These effects last until one of two things happens: this spell has an illegal target as it resolves or the permanent this spell becomes, becomes unattached . “ Paying a card ‚s bestow cost follows the rules for paying alternative costs in rules 601.2b and 601.2-g.
 •     702.102b If a spell ‚s controller chooses to pay its bestow cost, that player chooses a legal target for that Aura spell as defined by its enchant creature ability and rule 601.2c. See also rule 303.4.
 •     702.102c A spell ‚s controller nemôžte choose to pay its bestow cost unless that player can choose a legal target for that spell after it becomes an Aura spell.
 •     702.102d As an Aura spell with bestow begins resolving, if its target is illegal, the effect making it an Aura spell ends. It continues resolving as a creature spell and will be put onto the battlefield under the control of the spell ‚s controller. This is an exception to rule 608.3.

* Bestow je schopnosť niektorých kariet, ktoré majú zároveň typ Enchantment aj Creature. Bestow umožňuje si vybrať, či kartu zošlem ako bytosť alebo ako Auru.

* Ak sa rozhodnem zaplatiť normálne sesílací cenu (v pravom hornom rohu), karta zostáva Enchantment Creature a po vyhodnotení normálne vstúpi na bojisko ako bytosť. Také kúzlo nemožno teda napríklad zrušiť pomocou Negate a výslednú bytosť dá zničiť pomocou Naturalize.

* Ak sa rozhodnem zaplatiť pri zoslania cenu uvedenú pri Bestow (miesto normálne ceny), karta prestane byť bytostí a stane sa Enchantment – Aurou (Enchant creature). V tom prípade je tiež zároveň nutné zvoliť cieľ pre túto Auru. Kúzlo sa vyhodnotí ako Aura a očarí svoj cieľ. Také kúzlo je legálnym cieľom pre Negate a výslednú auru nemožno zničiť kúzlom Murder.

* Ak bestow aura z nejakého dôvodu stratí svoj cieľ (napríklad je bytosť, ktorá má byť očarovanie, usmažené v reakcii bleskom), stane sa z nej opäť Enchantment Creature a príde na bojisko ako bytosť.

* Podobne, ak je bestow aura už na bojisku a z bytosti, ktorú očarováva, spadne, prestane byť Aurou a stane sa z nej opäť bytosť. Ak máš tento permanent pod svojou kontrolou od začiatku svojho kola, tak nemá Summoning sickness.

Nový ability word Heroic


Heroic združuje schopnosti, ktoré sa spustí, ak sa tvoja bytosť s Heroic stane cieľom („target“) tvojho kúzla. Výsledný efekt je vždy pozitívny.

* Keď sešleš kúzlo a spustí sa Heroic, tak je treba mať na pamäti, že Heroic sa vyhodnocuje ako prvý (pred tým než sa vyhodnotia samotné kúzlo). Ak napríklad kontroluješ bytosť Anax and Cymede a sešleš na ňu Shock, najprv sa vyhodnotí Heroic a až potom Shock (takže Anax a Cymede prežijú).

* Je potrebné rozlišovať medzi „cast a spell“ a „copy“. Ak nejaký efekt vytvorí kópiu kúzla (Nivix Guildmage, Wild Ricochet), Heroic sa nespustí. Naopak napríklad použití schopnosti Cipher Heroic spustí.

* Heroic je spúšťaný iba cílujícími kúzlami. Nie teda kúzlami, ktoré necílí (Supreme Verdict) ani schopnosťami (Briarpack Alpha, Rogue ‚s Passage).

* Aury tiež cielia.

Nový keyword Monstrosity

Čo hovoria pravidlá:

 •     701.28. Monstrosity
 •     701.28 „Monstrosity“ means „If this permanent zatiaľ nič neobsahuje Monstrous, put N +1 / +1 counters on it and it becomes Monstrous.“ Monstrous is a condition of that permanent that can be referred to by other abilities.
 •     701.28b If a permanent’s ability instructs a player to „Monstrosity X,“ other abilities of that permanent may also refer to X. The value of X in those abilities is equal to the value of X as that permanent became Monstrous.

* Monstrosity je súčasť efektov schopnosťou. Vykonať „Monstrosity“ znamená pridať na bytosť daný počet +1 / +1 žetónov. Týmto sa tiež bytosť stane „Monstrous“.

* Teoreticky možno schopnosť, ktorá vykonáva Monstrosity, aktivovať viackrát. Okrem „vyplácania“ many to však nebude mať žiadny efekt. Ako náhle je bytosť raz „monštruózne“, už na ňu ďalšie Monstrosity nepridá counter.

* „Monstrous“ nie je schopnosť. Je to vlastnosť daného permanent. Teda napríklad kúzlo Turn to Frog nezbaví bytosť jej monstrozity. Jediná možnosť je „prechod medzi zónami“, teda napríklad vrátenie na ruku alebo exilnutí. Tým príde monštruózne bytosť o svoj stav (ao Counter) a pokiaľ ju znova dostaneš na bojisko, môžeš opäť efektívne použiť Monstrosity.

* Ak sa podarí v reakcii na Monstrosity odstrániť túto bytosť (treba zastreliť bleskom), schopnosť nevykoná nič. Teda sa ani bytosť nestane monštruózne a nespustí sa prípadné triggery, ktoré sú na to vytvorené („when this creature becomes Monstrous …“).

Nový termín Devotion

Čo hovoria pravidlá:

 •     700.5. A player ‚s devotion to [color] is equal to the number of mana symbols of that color among the mana costs of permanents that player controls.

* Hodnotu svojej devotion k nejakej farbe určíš tak, že zoberieš svoje karty na bojisku (permanenty), pozrieš sa na ich cenu v pravom hornom rohu a spočítaš, koľkokrát sa vyskytuje symbol danej farby.

* Počítajú sa iba tvoje permanenty. Nie súperove ani spoluhráčovi (v 2HG).

* Počítajú sa len symboly v cene. Nie symboly v texte karty.

* Hybridné mana () a Phyrexiánská mana () sa počíta do Devotion.

* Ak aktivuješ (alebo sa spustí) schopnosť, ktorá robí niečo v závislosti na tvojej Devotion (ako má napríklad Abhorrent Overlord), hodnota Devotion sa určuje až pri vyhodnotení schopnosti. Možno teda v reakcii na túto schopnosť ešte hodnotu Devotion zmeniť (napr. zastrelením Overlorda).

* Devotion sa vyskytuje aj u kariet bohov. Tu funguje ako súčasť statické schopnosti a hodnota Devotion sa určuje kontinuálne. Ako náhle tvoja Devotion k farbe daného boha bude väčší ako 4, okamžite mu pribudne typ Creature. A naopak.

Vracajúci sa keyword Scry

Čo hovoria pravidlá:

 •     701.18. Scry
 •     701.18a To „Scry“ means to look at the top N cards of your library, put any number of them on the bottom of your library in any order, and put the rest on top of your library in any order.

* Použití Scry ti umožní pozrieť sa na zodpovedajúci počet kariet na vŕšku tvojho balíčka. Karty, ktoré sa ti nehodia, potom môžeš dať na spodok knižnice a zvyšok na vŕšku zoradiť podľa ľubovôle.

* Ak je Scry súčasťou nejakého kúzla alebo schopnosti vyžadujúce cieľa („target“) a všetky tieto ciele sa stanú nelegálnymi, celé kúzlo zrušené a nevykoná sa ani Scry. Napríklad sešleš Spark Jolt na súperovu bytosť a oponent jej v reakcii dá protekciu proti červenej pomocou Brave the Elements.


Enchantments

V Theros vyjde niekoľko kariet, ktoré sú Enchantment a zároveň ďalší typ (Creature, Artifact). Tieto karty možno ľahko rozoznať vďaka zvláštnej grafickej úprave.

* Karta s viacerými typmi je legálnym cieľom pre kúzlo alebo schopnosť, ktorá spomína aspoň jeden tento typ. Napríklad „Enchantment Creature“ možno ničiť ako pomocou karty Naturalize, tak pomocou Murder.

Bozi

* Statická schopnosť, ktorá bohom odoberá typ Creature v závislosti na Devotion, funguje len na bojisku. Všade mimo bojisko majú bozi vždy typ „Enchantment Creature“. Napríklad je teda možné používať ako Commander alebo ich zoslaní rušiť pomocou karty Essence Scatter.

* Schopnosti, ktoré sa spúšťa pri príchode nejakej bytosti na bojisko (Soul Warden), sa spustí, ak máš zodpovedajúce Devotion.

* Ako náhle sa boh na bojisku stane bytostí, nemá Summoning sickness, ak ho kontroluješ od začiatku svojho kola. Teda sickness bude mať obvykle iba, ak bol vyvolaný v aktuálnom kole.

* Ak boh prestane byť bytosťou, spadnú z neho všetky aury hovoriaci „Enchant Creature“. Takéto aury následne putujú do hrobu (ak sa teda nejedná o bestow aury, tie sa stanú bytosťami).

* Ak boh prestane byť bytosťou, spadnú z neho všetky vybavenia („Equipment“). Také vybavenie zostane ležať na bojisku.

* Ak boh prestane byť bytosťou v priebehu boja, odstráni sa z tohto boja. Tu sa ponúka priestor pre nejaké combat triky, ktoré súperovi znížia devotion, a tým napríklad umožní zablokovanému tramplerovi prejsť do protihráča.

* Stratou typu Creature sa nelieči zranenie; to stále zostáva na danom Permanent až do konca kola. Ak teda boh bude zranený a zníži sa devotion pod 5 a potom opäť zvýši, boh je stále zranený. Avšak vzhľadom na vlastnosti Indestructible to nemá väčšinou valný vplyv :-)

Niekoľko čriepkov na záver
Ordeals

V sade vyjde päť aur so zaujímavou schopnosťou: „Whenever enchanted creature attacks, put a +1 / +1 counter on it. Then if it has three or more +1 / +1 counters on it, sacrifice this card.“

* Tento trigger sa spúšťa pri nahlásenie útočiacich bytosti a následne ide na stack. V tej chvíli je možné ho „podstreliť“.

* Kontrola počtu Counter prebieha len pri vyhodnotení triggeru, nie kontinuálne. Ak teda v priebehu hry pridáš na bytosť tretej counter iným spôsobom, Ordeal sa neobetuje.

* Dodatočná schopnosť naviazaná na obetovanie Ordeal sa spustí aj pri obetovaní z iného dôvodu (napríklad kvôli All Is Dust).

Chronicler of Heroes

* Kronikárova schopnosť nie je takzvaný trigger s „intervening if clause“; na rozdiel napríklad od schopnosti Evolve.

* To, či má nejaká tvoja bytosť +1 / +1 counter sa teda kontroluje až pri vyhodnotení Kronikárova triggeru. Ak sa ti teda napríklad zároveň spustí nejaký Evolve, môžeš tieto dva triggery na stacku porovnať tak, aby sa najprv vyhodnotilo Evolve a ty si si potom líznul kartu.
Gods Willing

* Farbu si volíš, až pri vyhodnotení. V tej chvíli už nikto nemôže reagovať na tvoju voľbu.

Prognostic Sphinx

* Schopnosť tejto sfingy možné aktivovať aj keď je už tapnutá.

To by bolo pre dnešok všetko. Ak máte akékoľvek otázky, a to nielen k novej edícii, neváhajte napísať do nášho fóra Otázky na pravidlá.

Prajem dobrý „cardpool“ a veľa šťastia na Prerelease!

Flamberg
Váš Rules Advisor

Použité zdroje:

http://www.wizards.com/magic/tcg/article.aspx?x=mtg/tcg/theros/cig

http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/faq/ths

http://media.wizards.com/images/magic/tcg/resources/rules/MagicCompRules_20130711.docx

Leave a reply


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>