Karty Magic

Farby

Karty Magic: The Gathering sa delia do piatich farieb: biela, modrá, čierna, červená a zelená. Každá farba predstavuje inú sféru mágie, je zameraná na trochu iný štýl hry a má svoje silné a slabé stránky. Za každé kúzlo je potrebné zaplatiť aspoň raz manou jeho farby (silnejšie karty zvyčajne vyžadujú viac many), ktorú produkujú karty nazývané základné krajiny: pláne (Plains), močiare (Swamp), hory (Mountain), ostrovy (Island) a lesy (Forest ). Každá z týchto základných krajín môže vyrobiť jednu manu za kolo. Každá farba má tiež dve protiľahlé farby, ktoré sú brané ako nepriateľské.

 • Biela: Farba rádu, svetla, viery, nádeje a liečenia. Biele bytosti sú prevažne rôzni vojaci, rytieri, paladinovia, liečitelia, klerici a anjeli. Biela farba je zameraná predovšetkým na obranu, preto sú biele kúzla väčšinou zamerané na ochranu vlastných bytostí, alebo pridávanie životov. Bielu manu vyrábajú pláne, nepriateľmi bielej sú čierna a červená. Ak sa Vám páči biela, začnite napríklad Magic Intro Packom, ktorý obsahuje bielu.
 • Čierna: Farba smrti, rozkladu, záhuby a záhrobia. Čierne bytosti predstavujú nemŕtvi, potkany, upíri, prízraky, démoni a podobne. Čierna farba prezentuje v tejto hre priame zabíjanie nepriateľských potvor a vracanie vlastných zabitých späť do hry, preto čierne kúzla najčastejšie zabíjajú súperove bytosti, vyhadzujú mu karty z ruky alebo oživujú vlastné zabité bytosti. Čiernu manu vyrábajú močiare, nepriateľmi čiernej sú biela a zelená. Ak sa Vám páči čierna farba, vyberte si napr Intro Pack Dimir Dementia, intro pack, ktorý obsahuje čiernu a modrú farbu.Art_Rakdos_02_MichaelCHayes
 • Červená: Farba ohňa, násilia, vojny, skazy a krvi. Červené bytosti sú napríklad goblini, orkovia, trpaslíci, obri, draci a z posledných edícií diabli. Červené karty sa zameriavajú predovšetkým na rýchlosť a agresiu, teda červené kúzla bývajú zamerané na zraňovanie súpera, alebo jeho bytostí. Červenú manu vyrábajú hory, nepriateľmi červenej sú biela a modrá. Ak sa Vám páči červená a začínate, zvoľte Intro Pack Gruul Goliaths.
 • Modrá: Farba vody, vzduchu, ilúzií a mysle. Medzi modrými bytosťami nájdeme rôzne vodné tvory, lietajúce obludy alebo čarodejníka. Modrá je farbou manipulácií a modré kúzla vedia rušiť súperove kúzla, kontrolovať jeho karty, alebo mu vracať vyložené karty späť do ruky. Naproti tomu môžu aj pomôcť s potiahnutím nových kariet a pridávaním kôl. Modrú manu vyrábajú ostrovy, nepriateľmi modrej sú zelená a červená. Ak sa Vám páči modrá, začnite s Intro Packom Simic Synthesis
 • Zelená: Farba prírody, života, rastu a bujnenia. Zelené bytosti sú elfovia, druidi, dryády a rozličné stvorenia z hĺbky prales. Zelená farba tu symbolizuje čistú brutálnu silu a energiu, preto sú zelené kúzla najčastejšie zameraná na posilňovanie príšeriek a na pridávanie many. Zelenú manu vyrábajú lesy, nepriateľmi zelenej sú čierna a modrá. Taktiež odporúčame začať s Intro Packom Simic Synthesis.

Každé kúzlo vyžaduje zaplatenie niekoľkých man vo svojej farbe a niekoľkých ďalších man ľubovoľnej farby alebo bezfarebných. Existujú aj viacfarebná kúzla, za ktoré je potrebné zaplatiť manami viacerých rôznych farieb, naproti tomu artefakty sú bezfarebné a platí sa za ne manou ľubovoľnej farby alebo bezfarebnou. V niektorých edíciách sa vyskytujú aj kúzla, za ktoré je potrebné zaplatiť manou jednej z dvoch stanovených farieb (napr. zelenú alebo bielu).

 

Druhy kariet

Karetná hra Magic the Gathering má niekoľko rôznych druhov kariet podľa ich významu a použitia v hre.

 • Permanent: Súhrnný názov pre karty, ktoré po zoslaní zostávajú v hre (pokiaľ ich niekto alebo niečo neodstráni).
  • Land (krajina): Krajina spravidla vyrába manu. Existuje päť základných krajín (pláne, močiare, hory, ostrovy a lesy), z ktorých každá vyrába jednu manu jednej farby. Okrem nich však existuje aj mnoho druhov nezákladných krajín, ktoré vedia vyrábať manu viac farieb, alebo majú nejakú ďalšiu funkciu. Napríklad krajiny City of Brass vie vyrobiť manu ktorejkoľvek z piatich farieb, ale zakaždým, keď je použitá, zraní svojho majiteľa za 1 život. Každý hráč smie zadarmo vyložiť počas svojho kola jednu krajinu. Karty, ktoré nie sú krajiny, sa súhrne nazývajú kúzla.
  • Creature (bytosti, netvory, príšery …) tvoria hráčovu armádu, s ktorou sa bráni a útočí na súpera. Každá bytosť má v pravom dolnom rohu uvedenú svoju silu a obranu. Sila je počet zranení, ktorá bytosť spôsobí pri útoku pokiaľ nie je znížená na 0 a menej. Obrana je počet zranení, ktoré musí sama dostať od iných bytostí alebo kúziel, aby zomrela, ak je obrana znížená na 0, Creature automaticky umiera. Silu i obranu sa dá zvyšovať aj znižovať kúzlami.
  • Enchantment (očarovanie) sú kúzla, ktorá sa vykladajú na stôl a na ňom potom nejakým spôsobom ovplyvňujú hru. Na každom očarovaní je uvedené, na čo sa dá toto očarovanie zahrať a čo toto očarovanie po vyložení robí. Niektoré očarovania sú lokálne, čo znamená, že sa vyložia na inú kartu na stole (napr. očarovanie bytosti, krajiny …), ktorú potom nejakým spôsobom posilňujú (napríklad Giant Strength je očarovanie, ktoré zvýšia silu aj odolnosť očarovanej bytosti o 2). Ak je však táto karta zničená, je zničené aj jej očarovanie.
  • Artifact (artefakty) predstavujú magické predmety, ktoré fungujú podobne ako očarovanie – vykladajú sa na stôl, kde ovplyvňujú hru podľa toho, čo je na nich uvedené. Artefakty nestoja žiadnu farebnú manu, vždy len ľubovoľnú. Sú aj výnimky. Zvláštnym druhom artefaktov sú artefaktové bytosti, čo je kombinácia artefaktu a bytosti (teda bytosť, za ktorú sa platí len manou ľubovoľnej farby). Iným druhom artefaktov je vybavenie, ktoré predstavuje výbavu (zbraň, brnenie a pod), ktorú hráč môže prideliť niektorej svojej bytosti v hre a tá je potom silnejšia.
  • Planeswalker (sférochodec) je nový typ karty (je permanent, nie je to subtyp). Reprezentuje hráča a prichádza do hry s niekoľkými loyalty Counter (body / žetóny lojality). Má tri až štyri schopnosti, ktoré mu zvyšujú alebo znižujú počet Loyalty counter a majú nejaký efekt. Hráč môže zahrať vždy jednu schopnosť sférochodcu za kolo, ak je počet loyalty Counter 0, Planeswalker umiera.
 • Sorcery a instant (kúzlo a instant – žiadny slovenský názov sa neujal) sú kúzla, ktoré sa nevykladajú do hry, ale pri zahraní vykonajú nejaký efekt, ktorý je na nich uvedený, a potom sú ihneď odložené na kôpku použitých, eventuálne zničených kariet, nazývanou hrob. Efektov je celá rada: Napríklad Terror vie nenávratne zabiť jednu bytosť (nesmie byť čierna alebo artefaktová), Shock udelí vybranej bytosti alebo hráčovi 2 zranenia, Stone Rain zničí zvolenú krajinu a mnoho ďalších. Sorcery smie hráč zahrať len v hlavnej fáze svojho kola, naopak instant sa smie hrať takmer kedykoľvek, aj počas súperovho kola.
 • Plane (sféra) Typ, ktorý sa objavil v edícii Planechase nie sú permanenty ani kúzla, ale špeciálne karty podstatne ovplyvňujúce priebeh hry. Hrá sa s nimi štýl hry zvaný Planar Magic a nedajú sa hrať bez špeciálnej kocky. Tieto karty sa neťahajú z knižnice, ale zo špeciálneho sférového balíčka.
 • Tribal Každá tribal karta má ďalší kartový typ. Jej hranie sa riadi pravidlami pre daný druhý typ. Set tribal podtypov je rovnaký, ako subtypov bytostí. Instant, očarovanie aj Sorcery môžu mať tribal typ.

Okrem týchto základných typov existujú ešte rôzne podtypy (Artifact equipment) a subtypy (Artifact creature), kde podtypy určujú ďalšie zaradenie danej karty. Napr. Artifact equipment značí artefakt – podľa toho sa riadia všetky ďalšie pravidlá. Podtyp určuje, že týmto artefaktom sa vybavuje bytosť (artefakt sa k nej pridáva) a tým sa menia jej vlastnosti, napr zvyšuje jej útok. Naproti tomu oba názvy u subtypu sa rovnajú významom, a sú preto u nich uplatniteľné pravidlá pre obe skupiny (napr. Artifact creature možné zničiť ako ničiteľom artefaktov, tak aj posilniť očarovaním, ktoré sa dá zoslať len na bytosti).

 

Vzhľad kariet

Hore vľavo na každej karte je uvedený jej názov, v pravom hornom rohu potom jej manová cena, teda počet a farba man, ktoré je za ňu potrebné zaplatiť. Cena sa väčšinou skladá z číslice, ktorá uvádza počet požadovaných man ľubovoľnej farby, a symbolov man určitej farby. Ak je napríklad v cene kúzla uvedená číslice 3 a dva symboly zelenej many (stromčeky), znamená to, že kúzlo stojí celkom 5 man, z toho dve musia byť zelené a zvyšné tri môžu byť akejkoľvek farby alebo bezfarebné. Existujú aj textless karty pozri Zendikarská mana.

Pod názvom karty je zhruba do polovice obrázok bytosti alebo kúzla a pod ním sa nachádza názov typu karty (vľavo) a symbol edície, v ktorej karta vyšla (vpravo). Pod ním je textové okienko, ktoré vysvetľuje, čo karta vie. Toto okienko môže obsahovať aj tzv. flavor text, ktorý nemá žiadny vplyv na hru, ale približuje úlohu tohto kúzla alebo krajiny v príbehu, ktorý je s kartami spojený (ten je uvedený kurzívou). Dole na karte je vľavo uvedené meno ilustrátora a číslo, ktoré značí, koľká je toto karta z danej edície, a pokiaľ sa jedná o kartu bytosti, je vpravo dole uvedená jej sila a obrana (napr. 3/2 znamená, že bytosť má silu 3 a obranu 2).

Wallpaper_Simic_01_iPad

Zóny/pohľadu na bojisko

Art_Gruul_03_AleksiBriclot

1 – knižnica – Toto je tvoj 60 kartový hrací balíček, s ktorým hráš a poťahuješ si z neho karty.
2 – ruka – Karty, ktoré hráš a ktoré si poťahuješ, držíš v ruke. Na začiatku hry si potiahneš 7 kariet, potom doťahuješ ďalšie a hráš kúzla a príšery z ruky. Krajiny vykladáš z ruky do hry / na bojisko.
3 – karty v hre / bojisko – Toto je priestor, kde sa odohrávajú všetky súboje a tu tiež vykladáš krajiny, bytosti a ostatné permanenty. Krajiny ukladáš bližšie k sebe a príšery s ostatnými permanentami vykladáš nad krajiny.
4 – hrob – Sem putujú zabité príšery, zahrané a vyhodnotené kúzla, zahodené karty z ruky / balíčka atď. Karty tu ukladáš lícom hore a tvoj súper si môže tvoj hrob kedykoľvek prezrieť (ty samozrejme tiež).
Viac informácií nájdete napríklad na www.cmus.cz (česko-slovenský Magicový portál pre pokročilých), alebo www.magic-guru.cz (Magicový portál pre začiatočníkov).

Leave a reply


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>